Halka Arz Bilgileri        ______

Kuzeyboru, uluslararası standartlara uygun bir şekilde yatırımcılarla sürdürülebilir bir iletişim ve karşılıklı güven temelinde işbirliği yaparak, sağlam bir temel oluşturmayı hedeflemektedir.