Haberler

GİRESUN ALTYAPISI KUZEYBORU İLE DAHA TEMİZ

Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye AB tam üyeliği yolunda gerekli düzenlemeler ve uyum çalışmaları için mali desteğini sürdürdüğü “Katılım Öncesi Yardım Aracı” (Instrument for Pre-accession Assistance- IPA) kapsamında Kuzeyboru HDPE 100 altyapı boruları tercih edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Giresun Belediyesi’nin yürüttüğü atıksu projesinde Kuzeyboru tarafından üretilen HDPE 100 altyapı borularının toplam uzunluğu 5 km’yi geçmektedir. Yaklaşık 41 stadyum uzunluğundaki HDPE 100 borular ile Giresun’daki atık sular güvenli bir şekilde taşınacak ve olası tatlı su ve atık suyun karışması gibi riskler engellenecek.

Kuzeyboru olarak geleceği inşa ederken, modern teknolojinin yanında çevre dostu şirket olmanın bilinci ile iş birliklerimizi sürdürüyoruz. Giresun Atıksu Projesi ile ülkemizin, AB tam üyeliği için tüm Avrupa’daki altyapı projelerine denk atıksu taşımacılığına ulaşılarak büyük bir yeterlilik kazanmasında pay sahibi olmaktan ve Türk milletinin AB statüsüne ulaşmasında devletimizin bütün kurumlarına hizmet etmekten dolayı gururluyuz.